Natuurlijk
heb ik ook al gegrapt met het strikje. Met het euh minder goede
Nederlands. Maar geef toe: als u daar stond met al die flitsende
camera’s op u gericht, met de blik van de koning in uw nek, met de
achterdochtige adem van het land op uw strikje … Hoe brengt u het er
dan vanaf?
Mijn Frans … ach, je me débrouille. Met priemende
wijsvingers en aasgieren omringd zou dat beetje Molière in mij al snel
verstikken. En dan heb ik het alleen maar over de taal.
Je moet het
maar durven, dacht ik al die jaren geleden, om je te outen als je in de
politiek zit en net een pedoschandaal achter de rug hebt. Ik was nog
jong toen, te jong om in te schatten hoe groot die stap werkelijk was.
Ik moest nog ontdekken hoe hard de wereld kan zijn.
Vandaag las ik in
de krant de resultaten van het Zzzip2-onderzoek, een studie naar de
levenskwaliteit van de Vlaamse holebi’s. Positief nieuws: holebi’s zijn
vaker dan gemiddeld terug te vinden in leidinggevende functies. Een
glazen plafond voor homo’s of lesbiennes lijkt dus niet te bestaan.
Andere
resultaten van de studie stemden me een beetje droef. Hetero’s kijken
nog steeds relatief negatief tegen holebi’s aan. Twaalf procent vindt
dat er te veel aandacht aan holebi’s wordt besteed. Zestien procent
vindt dat holebi’s ‘abnormaal’ zijn. Twintig procent (dus één op vijf)
vindt dat holebi’s ‘niet zoveel drukte moeten maken’ nu ze toch gelijke
rechten hebben. De helft vindt niet dat kinderen op school moeten leren dat homoseksualiteit normaal is.
Op
facebook circuleert de tekst van een bekend Sinterklaasliedje, omgezet
in een spottende tekst over onze premier. Ik bespaar u een volledige
weergave, maar het zal u niet verbazen dat woorden als ‘gedekt’,
‘kontje’ en ‘naaien’ erin voorkomen.
Ontzet zag ik de tekst ook verschijnen op het profiel van ‘vrienden’.
Diezelfde vrienden die oproepen tegen pesten op school en acties houden voor Music for Life.
Moet
dat me ook droevig stemmen? Of veeg ik het maar weer weg van de harde
schijf in mijn hoofd? Wordt de waarde van een premier gemeten aan zijn
seksualiteit of aan zijn taal? Zou het niet beter zijn te kijken naar
wat hij verwezenlijkt?
Laat ik het bij deze gedachte houden: respect
dus, dat is wat ik heb voor onze nieuwe premier. Niet om zijn politieke
ideeën, niet omdat ik opeens een socialistische of vaderlandslievende
drang voel opkomen en ook niet omdat hij homo is (als dat al respect zou
verdienen).
Maar omdat ieder mens die het lef heeft iets te bewegen op deze wereld respect verdient.